Thường được thấy những bức ảnh do anh Huy đăng lên, nhưng bức ảnh này làm nhị tôi nhớ ngày mình còn tấm bé, đã được Mẹ Tôi và mấy Bà Dì Mình từ Bà Rịa dắt ra tắm biển Phước Hải trong những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Giờ chỉ còn duy một người dì tuổi gần bách niên và Mẹ Tôi nay đã không còn nữa, buồn thay.


Làng Chài Phước Hải

Làng tôi vốn sinh nghề chài lưới
Sống với trùng khơi giữa bão mây
Với những gian nguy và mệnh gửi
Linh hồn cùng bể sóng trùng vây

Làng tôi vốn hai mùa mưa nắng
Những mái tranh rơm kiếp hiền hoà
Bốn bề sông nước bờ lượn trắng
Nuôi lớn khôn con dưỡng mẹ già

Làng tôi đấy! Phước Hải thương yêu

Lần sau cùng nhị tôi về qua Phước Hải với Mẹ Tôi là năm 2006, thời gian thấm thoát đã hơn mười năm rồi anh Huy ạ! Mong sẽ có dịp quay lại đây sau này để còn nhìn những đổi thay quanh mình mà nhớ về một thời thơ ấu, ngày còn sống bên cạnh những người muôn năm trước vậy. Chúc Anh luôn vui và sẽ lưu lại thật nhiều bức ảnh để đời cho sau này mọi người được thưởng thức anh Huy nhé.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả