Đệ vào mượn câu thơ cuối mà họa màu áo trắng nữ sinh với Trúc Lan Hiền Tỷ cho vui nghe.


Kỷ Niệm Còn Mãi Trong Ta


Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo trắng tà nữ sinh


Hai buổi cửa lớp, sân trình
Bảng đen, phấn trắng, mực bình, bút tay
Nón lá che, sách vở dày
Qua cầu ngọn gió hạ ngày hạ lên
Hai vạt phơ phất đường bên
Sáng tơ nắng nhạt đeo nền lụa ai
Chiều tơ nắng bám tóc dài
Bóng đeo gót nhỏ bám hài vải thêu
Bóng theo vào tận ngõ kêu
Cô em với nét mỹ miều chờ a...


Kỷ niệm còn mãi trong ta
Thời hương sắc áo xưa tà nữ sinh


Giời ạ! Ông ở đường Huỳnh Tịnh Của, đi đâu mà lạc vào ngõ này thế hả ông??? Khà khà.


Thân,


Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả