Nhị Ca vào thơ tặng Mi nghe Nga Muội.


Hạ Cát Tím Hoa

Trên đồi hạ cát hoa cười
Muốn đưa tay hái...sợ người không vui

Sợ người nhớ sắc ngậm ngùi
Nhớ hương lệ nhỏ! Ai chùi giọt đây
Giòng rồi rụng xuống cỏ cây
Lá rơi, cành đổ trơ gầy gốc hoa

Trên đồi hạ cát đoá đà
Tím tay muốn hái...sợ là người đau


Huynh mà hái hoa em...em tuyệt tình huynh muội à nghe nhị ca; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả