Sáng vào thơ hoa tím nghe chị Song Nguyệt.


Cho Xin Nhành Hoa Tím


Cho xin...nhành hoa tím leo tường
Đêm về thơ chữ lấy dư hương
Chút đam mê sắc hoàng hôn bóng
Nghìn tơ vàng thảm dưới kia đường

Cho xin...nhành hoa tím rồi đi
Rồi sẽ quay lưng bước vậy thì
Cho gió xuân chiều xuân ngõ gió
Đây thầm âm cánh tím hoa si

Cho xin...nhành hoa tím nghe cô!!!


Tôi không cho ông đâu...về đi; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả