Mình Ên...thật vậy ư chị Song Nguyệt!!! Vậy thì nhị tôi phải xóa ngay bài thơ vừa viết rồi, tiếc thay.Mình Ên


Đâu biết anh còn " Mình Ên "
Thôi thơ đã viết! Dưới nền đốt thơ


Dòng ngang dòng dọc một tờ
Tím hàng tím nét duyên ờ chữ duyên
Không bến nào chịu đợi thuyền
Neo tình cột nghĩa phỉ nguyền nợ a!!!
Không hình không bóng hiên nhà
Không âm không tiếng ai là...nên tôi
Độc ẩm! Sầu chén ly bôi
In trăng vàng mảnh giăng đồi buồn tênh


Nào biết anh còn " Mình Ên "
Đem thơ lỡ viết! Dưới nền đốt thôi


Giời ạ! Nhị tôi biết Ông Anh Tôi đã hơn mười năm, gặp nhau mấy lần mà vẫn không hay Anh Mình còn " Mình Ên ", nhị tôi thật là tệ quá đi thôi.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả