Cái vụ anh bảy hỏi Xô " Ông nào ở San Jose hay làm thơ nên bị sư tử rượt??? " Xô nói để anh Kiến trả lời...mà anh Kiến mấy ngày nay chắc đang bận việc tha xác sư tử nên chưa thấy lên tiếng Xô ơi...biết phải làm sao???

Kiến Tha Sư Tử

Tôi chờ cô ngủm sẽ tha
Xác kia về ổ chôn a đất này

Sân Sau Cổ Tự có cây
Đa già rợp bóng mát thây bốn mùa
Cả đàn kèn thúc, trống khua
Đàn, tiêu trổi tiếng tiễn vua thú rừng

Tôi chờ cô ngủm tha chưn
Kiến thợ kéo cổ! Lôi lưng cô về


Viết bài này đăng lên...hy vọng Lão Kiến sớm thay Xô trả lời câu hỏi của anh Bảy mấy hôm trước vậy??? Khà khà.

Thân,

Anh Bảy

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả