Nhị tôi vào nối thơ với chị Ngọc Thanh cho chiều tái tê chiều nghe, mời.


Chiều Nhớ Ai

Với bao tiếc nuối nhau tìm
Hương xưa nay đã làn chìm đáy trôi
Dòng đã ra! Thuyền đi rồi
Đây chiều mây bảng lảng đồi mây qua
Đây chiều mây nhạt áng tà
Nắng rơi trên lối cầu là vàng tơ
Mắt nhìn xa cõi trùng mơ
Nhớ ai năm trước...bây giờ lạc đâu!!!


Thuyền về đâu! Người giờ đâu...đâu giờ người ơi.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả