Trên có hư không dưới có hoa, lưng trời có nắng và gió hồ hiu hiu...sao viết lời tự thán thế này Cô Em Tôi???

Có Đất Trời, Nắng Gió Và Lá Hoa

Trên có hư không dưới có hoa
Lưng trời tơ nắng vuốt ve tà
Hiu hiu hạ gió mùa hương gió
Vạt vờn! Vạt phơi phới vạt a

Có cành phượng tím màu phượng tím
Và lá xanh bên suối tóc đen
Có từng kỷ niệm vùng kỷ niệm
Trong lòng cô nhè nhẹ....lỏi len


Thì hãy vui lên vậy nhé cô
Tà tơ lơ lửng gió tây hồ
Đông thong thả bước vườn hoa cánh
Hạ cùng tím lụa áo thềm tôHave a Happy 4th of July Nga Muội nhé.


Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả