Ca bản gì vậy chị Tư Lệnh...sao không Live Show cho nhị tôi và đồng hương Rạch Giá được nghe giọng Oanh Vàng Xóm Đạo như chị Năm Trúc Lan " Trăng Tàn (trăng rụng) Trên Hè Phố " thế???


Tình Đầu Tình Cuối!!!


Em " Trăng Tàn Trên Hè Phố "
Đây chị " Tình Cuối Tình Đầu??? "
Người vỗ tay như pháo nổ
Sao không tiếng nhạc...tôi rầu

Làm ơn đăng ảnh live show
Cho mình chiêm ngưỡng bóng cô
Lời ca, cung đàn giao hưởng
Hoà vận tứ, từ chữ vô

Làm ơn cô...làm ơn cho

Đăng live show lên cho nhị tôi coi với chị Tư Lệnh ơi, được không??? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả