Ngày mai là lễ Độc Lập của xứ Cờ Hoa, nhị tôi xin chúc Ace Facebook và các Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia có một ngày 4th of July vui bên Gia Đình và Bạn Hữu nhé.


4th Of July 2017

Chúc người có một ngày
Vui 4th Of July
Sân vườn bên trắng khói
Thịt nướng, tiệc rượu gầy

Thâm tình thân hữu kết
Làng xóm nhân nghĩa giao
Sang, hèn qua cũng thết
Dân, lính lại đều khao

Mời miếng thịt, chai bia

Có nướng thịt ngồi lai rai với bia, nhớ kêu nhị tui một tiếng nghe các Ace; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả