PHẠM KHANG
ANH YÊU EM MÙA THƯƠNG CẦM TAY
Ảnh động
Anh yêu em mùa thương cầm tay
Lời trao duyên nhẹ gót sen hồng
Dâng nụ cười dịu ngọt đắm say…
Anh yêu em mùa yêu lên ngôi
Tóc dài bay gió thổi chiều về
Tình chan chứa lòng ta hẹn gặp
Anh yêu em một đời chưa đủ
Thơ ngợi ca thiếu vắng ngôn từ
Em hình ảnh quê hương trìu mến
Anh yêu em mùa hoa thầm nở
Hồn nhiên trong suốt tắm mặt trời
Em chắm chút cho mùa dâng hiến
Thả tình theo vũ điệu ngàn xuân…!
PK…
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả