PHẠM KHANG
10 QUY LUẬT THÚ VỊ CỦA CUỘC SỐNG
Ảnh động
1.QUY LUẬT QUẢ TÁO
Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy.
2.QUY LUẬT NIỀM VUI
Khi gặp chuyện không may, bạn hãy nghĩ đến những điều tốt của nó, bạn sẽ thấy vui hơn. Giống như xe bạn bị thủng lốp, bạn sẽ nghĩ may mà xe mình thủng lốp ngay gần chỗ sửa xe.
3.QUY LUẬT HẠNH PHÚC
Nếu bạn không mất quá nhiều thời gian để nghĩ thêm mình có phải là người hạnh phúc không, nghĩa là bạn đang hạnh phúc rồi đấy.
4.QUY LUẬT SAI LẦM
Con người ai cũng mắc lỗi, nhưng chỉ khi tái phạm lỗi lầm đó, bạn mới phạm phải sai lầm.
5.QUY LUẬT IM LẶNG
Khi tranh luận, quan điểm khó bác bỏ nhất chính là im lặng.
6.QUY LUẬT ĐỘNG LỰC
Động lực luôn xuất phát từ hai lý do, hy vọng và tuyệt vọng.
7.QUY LUẬT NHẪN NHỤC
Phương pháp nhẫn nhục duy nhất là xem thường nó, không thể xem thường nó thì hãy làm giảm nhẹ nó. Nếu không thể làm giảm nhẹ nó, bạn chỉ có cách chịu nhẫn nhục.
8.QUY LUẬT NGU XUẨN
Ngu xuẩn phần lớn là do chân tay hoặc miệng hành động nhanh hơn trí não.
9.QUY LUẬT GIÁ TRỊ
Khi bạn sở hữu một món đồ, bạn sẽ phát hiện thấy món đồ ấy không có giá trị như bạn từng nghĩ.
10.QUY LUẬT HÓA TRANG
Thời gian hóa trang lâu bao nhiêu, đồng nghĩa với việc bạn tự thấy mình cần che đậy thiếu sót nhiều bấy nhiêu.
PK…
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả