Ôi chu choa ơi! Chị Tú Tôi năm nay chơi nổi, leo lên lưng diều hâu bay vòng vòng chúc mừng mọi người 4th of July...khiếp thay; nhị em vào thơ phá chị Tú cho vui ngày lễ Độc Lập Mỹ Quốc nhé, mời.


Chị Tú Cỡi Diều Hâu

Năm nay chị Tú của tôi
Mừng lễ Độc Lâp tay lôi cổ diều

Ra bay nam bắc hai chiều
Đông tây hai hướng lòng tiêu dao cùng
Gió mây lời chúc thư-hùng
Kiên Giang đêm pháo, tiệc chung chén đào

Năm nay chị Tú ngắm sao
Trên lưng diều lượn thấp cao với cờ


Ngồi xuống ôm cổ diều cho vững vàng chị Tú ơi...đứng như vầy coi chừng trượt chân, té lộn cổ trên đầm nước a nghe chị Tú; khà khà.

Thân,

Nhị Em

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả