Nhị ca vào đọc bài của Tám Tiểu Kiều rồi cười và chợt nghĩ đến một triết lý sống bất di bất dịch trong đời " Nhân ưu ái vật, vật mê đắm nhân...người đâu vật đó ", rồi muốn thơ quá đi thôi Tím Muội ơi.


Con Chuồn Chuồn Nó Điệu Hơn Tôi


Con chuồn chuồn nó điệu
Làm dáng trên nhánh hoa
Hình như là nó hiểu
Tôi sắp ảnh nên là

Ngừng bay rồi cánh đậu
Khoe sắc bốn mảnh chờ
Tôi bấm hình...khắc dấu
Rồi mới bay qua bờ

Con chuồn chuồn nó điệu
Hơn tôi...ừ! Hơn tôi


Chốc nữa rỗi việc, sẽ quay lại hoạ thơ với Bảy Đại Kiều cho vui nhà Face vậy; have a Happy 4th of July nghe Tím Muội.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả