Tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc, tin giật gân đây bà con Rạch Giá, Rạch Bần, Rạch Tràm, Rạch Đước, Rạch Rạch ơi! Điệu Hò Quê Em được thầy Vĩnh Trương phổ nhạc, mai này sẽ được chị Năm Ba Cây Gòn hát dọc theo hai bờ Sông Kiên và trên các sân khấu của ba rạp lớn Nghệ Đô, Châu Văn và Hoà Lạc của tỉnh nhà, bà con chờ mua vé ra bờ sông và vào rạp xem, khi đi nhớ mang theo cà để liệng nghe Đồng Hương Rạch Giá của nhị tui.Điệu Hò Quê Em Phổ Nhạc

Điệu Hò Quê Em được thầy phổ nhạc
Mai này đây rạp hát với bờ sông
Vé đứng năm xu, ngồi ghế một đồng
Mua giúp hội, bằng như không áy náy

Điệu Hò Quê Em có đi xem thì hãy
Mang cà chua năm bảy trái liệng nghe...


Ý! Rao lộn quảng cáo rồi, rao lại nghe bà con. Điệu Hò Quê Hương được thầy Vĩnh Trương phổ nhạc, đang được tiếng hát Trúc Lan Vọng Cổ trình diễn ngoài bờ sông Kiên, khúc Chợ Cá Đồng-Cá Biển, ngang mặt Bưu Điện kìa bà con ơi, mau ra xem kẻo trễ thì đò chìm! Bởi cà chua đầy khoang...khà khà.

Thân,

Lão Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả