Bớ anh Điệp! Sáng nay đi đâu mà vội mà vàng, quên không ghé vào giật dây chuông rồi hả đi anh Điệp??? Để Nhỏ Em Tôi giận hờn, ra sân sau cắt hết vườn hoa vào cúng Bụt thế này???


Anh Không Giật Dây Chuông

Anh không giật dây chuông
Làm Nhỏ Em Tôi buồn
Hoa vườn tay cắt cả
Vào cúng Bụt...lệ tuôn

Mai có đi xin nhớ
Sáng ghé vào giật dây
Không! O ngồi nức nở
Rầu cả xóm mình đây

Nghe anh...nhớ nghe anh


Bớ anh Điệp! Chậm chân lại cho, chờ nhị tôi theo với anh Điệp ơi...đi đâu mà như chạy trốn thế??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả