Giờ nhìn kỹ lại...chói thật, nhưng tươi mát và trẻ trung lắm Bà Chị ơi.


Người Hỏi Chị Tôi Bao Nhiêu!!!

Hạ nhìn chị tôi áo vàng
Trưa tơ nắng nhạt tơ làn tơ tươi
Người hỏi " Chị ông hai mươi??? "
Tôi thưa " Chị mới vừa mười chín xuân "


Hình như từ sáng đến giờ nhị tôi đã ba bốn vịm rồi thì phải!!! Nên thơ viết gì cũng không biết thế này, khổ ghê...khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả