Nhị tôi thích câu cuối " Hương xưa nhẹ cuốn theo tà áo bay " này quá trời quá đất rồi Hiền Tỷ Trúc Lan ơi, cho mượn để hoạ vài câu thơ được chăng Hiền Tỷ???


Hương Xưa Nhẹ Cuốn Theo Tà Áo Bay

Là ta mắt lệ giòng cay
Là ta thơ giọt máu ngày rỏ tim

Đây trời thu gió lặng im
Đây chiều thu nắng tơ chìm nổi sông
Đâu rồi vạt trắng thu lồng
Hương xưa tà cũ theo chồng còn đâu

Cho ta tình tháng năm sầu
Giữa không gian cõi tím mầu buồn tênh

Giời ạ! Ông đừng thơ nữa có được không, đang thất tình mà đọc thơ ông...muốn cắn lưỡi quá đi ông thần say à; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả