Ông nhị đâu rồi, ra đây tui hỏi mấy điều coi!!! Tui mới vào đọc thơ của Hiền Tỷ Trúc Lan, thấy mấy câu nói là ông rải tình Chợ Nhà Lồng Rạch Giá, thả nghĩa bến đò Sông Kiên, bông hoa áo lụa, o­ng bướm sân vườn và...v..v. có không??? Mau khai ra, chẳng nói cho tui tận tường đầu đuôi là lần này ông bỏ mạng dưới tay củi tạ của ai gia à nghe ông nhị ơi.


Tình Con Cá, Nghĩa Khúc Sông


Tình con cá dòng trên, dòng dưới
Nghĩa khúc sông bờ duỗi, bờ cong
Quê xưa, làng cũ nặng lòng
Nắng mưa hai tiết, lớn ròng bốn con


Nước đục trong bến mòn, bãi nổi
Đò dọc ngang hò nói, hát vần
Ôn-o kẻ cựu, người tân
Kết giao cận-viễn tương lân sau này


Nào o­ng bướm cánh thân mộng hả
Đâu cúc hoa cành lá mơ đâu
Mà tra mà vấn...đau đầu
Dấu lằn củi tạ bầm mầu tay chưn


Khai ra giấy trắng dưng lên sếp
Đọc đi nghe người đẹp tôi ơi
Thơ tìm lấy chút thảnh thơi
Chút thanh xuân của chặn đời xuân qua


Chứ tình nghĩa mình bà chiếm hết
Lấy gì chia cô Chệt, cô Ta!!!

Vậy là lòng ông vẫn muốn còn chút tình gì để chia, chút nghĩa gì để xẻ cho ai khác lắm phải không, nói mau??? Khà khà.

Thân,


Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả