Bớ làng! Hiền Tỷ Trúc Lan mưu tính chọi cà nhị em, nên mua cả thúng cà.


Khoan Chọi! Đừng Chọi

Khoan chọi...và đừng chọi
Em nghe! Hiền Tỷ ôi
Tính hay đùa, hay nói
Hay thơ-hò có đôi

Để cà chua nhị nấu
Canh ngót cá chị ăn
Để cà chua nhị lẩu
Thịt bò chua chị ăn

Khoan chọi...và đừng chọi
Nhị nghe! Hiền Tỷ à
Tính hay vần, hay thói
Lăng nhăng chữ chơi mà

Ối giời ơi! Thúng cà
Này liệng còn chi ta...

Tam thập lục kế...lặn qua sông là thượng sách; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả