Bác Bắc ơi! Bạn già chỉ còn có mỗi nhị tôi và bác là ở gần nhau, chỉ cách một con sông, một chuyến đò ngang, một ngõ đường dăm ba mươi thước là đụng mặt mỗi ngày. Bác giận chi dai thế, bế cửa không ra mỗi lần nhị tôi đến thăm vậy hả bác! Để nhị tôi bước về mà lòng rưng rưng, ngồi rượu một mình mà mắt dõi qua bờ bên ấy nhớ bạn mình vô cùng; bác ác chi mà ác dữ thần hồn vậy hả bác Bắc???


Tại Yếm Đào! Bác Giận Tôi


Tại yếm đào! Bác giận
Tôi đã mấy tuần nay
Lỡ lời nên bác hận
Quyết đoạn tình bạn đây


Đến nhà thăm bế cửa
Đường đổi hướng đi về
Hai bờ! Con sông giữa
Lạnh lùng trôi xuôi hề


Tôi ngồi hiên chén rượu
Nhớ bạn bên kia bờ
Hàn huyên mùa trăng cũ
Trăng nay bác hững hờ


Giận chi dai thế ư
Thôi cam chẻ làm tư
Bưởi hồng tay lột múi
Bảo người sang vuốt nư


Bác hạ xuống...tha tôi


Lần này nhờ cả ba gánh cam, bưởi, dưa cùng sang tặng quà cho bác, trước khi ba cô đi nhị tôi có dặn dò " Nếu lần này bác Bắc mà không chịu nhận tặng vật và theo chân ba cô sang nhà nhị tôi ngay...thì ba cô đè bác ấy xuống mà trói và gánh về đây cho nhị nhé "! Hy vọng là bác ưa ngọt, chẳng chịu đắng với cay vậy??? Khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả