Nhị ca vào thơ tặng Mi trước khi đi nằm nhé Nga Muội, mời.


Áo Tím Và Hoàng Hạ Hoa

Ngày hoa hoàng hạ bên đường
Vàng cây, áo tím tà hương cô về

Là thơ ta chữ tóc thề
Thơ ta câu thảm cỏ lề, vai thon
Môi cười nở nụ môi son
Mắt đen láy mắt, lối mòn nhẹ chân

Ngày hoa hoàng hạ vàng thân
Là cô áo tím tay gần nhánh nâng

Mong sao Mi đừng bám theo vào mộng của nhị ca nghe Khánh Nga!!! Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả