Vâng chị Bảy, mời Chị.


Chiều Mưa Tưởng Niệm

Chiều thu trên gác vắng
Người đứng ngắm mưa bay
Hạt mùa rơi, hạt nặng
Đẫm làn mi! Ướt tay

Tình xa lòng tưởng niệm
Chuyện ngày cũ nghe đau
Bóng hình xưa ngự chiếm
Giật mình! Ta mất nhau

Chiều mưa trên gác vắng
Ngoài thu chiếc lá bay
Lệ giòng trôi! Giọt nặng
Nào đẫm ướt rơi tay

Nhị tôi hứa từ đây về sau, hễ mỗi lần nghe chị Bảy hát là sẽ vào thơ ngay vậy. Mong là mình sẽ còn được nghe những bài tình ca một thời vang bóng do chính chị Bảy trình bày thường hơn nhé.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả