Triết Lý Của Tôi

Quá khứ cho dù nhọc nhằn , kỷ niệm cho dù đau khổ nhưng đời sống thì rất tuyệt vời . Tôi sinh ra để sống và để làm người. Có những lúc tôi tự hỏi rối một câu rất ư là triết lý quèn "Đời Là Gì?". Tôi không đọc nhiều sách triết lý học và tôi cũng không muốn đọc nó bởi vì triết học thì rất ư là ràng rõ. Tôi hiển nhiên biết rằng 1 + 1 là 2. Nhưng nếu giải thích bởi phương diện triết lý thì rất ư là phức tạp , thử hỏi tại sao mình lại đi tìm cái phức tạp? Cuộc sống thì rất là phức tạp nếu ai đó không muốn mình đơn giản. Ngày mai cho dù thế giới có đổi thay, con người có mọc ba đầu sáu tay, Socrates có sống lại đi chăng nữa thì cuộc đời vẫn đơn giản thôi... Vẫn sống, vẫn yêu và vẫn chết . Mặt trời vẫn mọc và lặng. Con nước cứ vơi rồi lại đầy . Em cứ xa tôi, rồi lại gần tôi, nhưng cuộc đời cũng vẫn thế thôi, vẫn giản đơn, vẫn đơn giản như bài học vỡ lòng ê , a vậy đó.

UMD Fall '95


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả