Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Ngày Đầu Mùa Xuân - Kyra Nguyên


Thơ : Anh Tuấn Nguyễn
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Kyra Nguyên


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả