Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Chiều ở U Minh Thượng


Thơ : Nguyễn An Bình
Nhạc & hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Quỳnh Dao


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả