Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Biển Đợi
1


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc & Lời: Thanh Ngọc
Hoà âm: Thanh Ngọc


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả