Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Một Thời Đã Xa


Thơ Thy Lệ Trang
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng
Trình bảy Thuỳ An


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả