Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Phượng Nhớ


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc & Hoà âm: Thanh Ngọc
Thơ: Trần Minh Hoà


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả