Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Đêm Trên Cao - Cẩm Vân


Nhạc và lời : Vũ Thế Dũng 1978
Hoà âm : Vũ Thế Dũng
Trình bày : Cẩm Vân Nguyễn


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả