Hạ Xưa Hoa Cài Trên Tóc

Em có thường hay hoa cài trên tóc
Màu hạ xưa phượng vĩ khóc mùa rơi
Màu hạ xưa phượng vĩ đỏ cánh rời
Bay ngập lối một thời qua áo trắng

Em có thường hay về thăm ngõ vắng
Ngồi xem thơ dưới nắng nhạt đầu hôm
Những vần âm ta viết tiễn ngọn nồm
Đêm hiu gió sao trời ôm tím chữ

Em có thường hay nhớ nhung quá khứ
Bóng hình ta từng ngự chiếm trong tim
Có thường hay tự hỏi biết đâu tìm
Năm tháng cũ! Rồi lặng im lệ nhỏ

Em có thường hay...em hay thường có
Tóc cài hoa phượng đỏ nhớ ta chăng!!!

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả