Này O Tím Huế Đi Mô!!!


Này o tím Huế đi mô đó
Đợi tối trăng về gió hôm nay
Vàng tơ soi lối mòn, vệ cỏ
Heo lồng thu cánh trắng mù bay


Này o áo tiệc tím hai tà
Cổ vòng ngọc trắng tóc cài hoa
Trên sân ngoài mỉm cười nụ mỉm
Cùng người...hay nụ gửi tặng ta!!!

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả