PHẠM KHANG
AI LAU GIÙM NƯỚC MẮT CỦA EM THƯƠNG…!
Ảnh động
Em có nghe mưa miên man tầm tã
Mưa gọi lòng anh nỗi nhớ em
Trời buồn lắm anh thấy ngày xưa khóc
Ai lau giùm nước mắt của em thương…!
PK…
Ảnh

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả