PHẠM KHANG
EM À…
Ảnh động
Em có bao giờ gọi anh mùa đông
Mùa rét ngọt cho má em bừng dậy
Mùa rủ rê chăn ấm lại thương người
Mùa bếp lửa em xinh như ngàn mộng
Những lời yêu cũng từ đó bay lên…
Em có bao giờ 
gọi anh 
mùa đông…!
PK…

Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả