PHẠM KHANG
NHỎ ƠI…!
Anh thương lắm chuyện ngày xưa của nhỏ
Nhỏ thật xinh lòng trẻ thật hiền
Nơ tóc hát vài ba con bướm đậu
Nhỏ mơ ngày tình đỏ thắm duyên môi…
Cung đàn xưa nhỏ trót đánh sang chiều
Anh cũng biệt tình em từ buổi ấy
Nhỏ đi lấy chồng người đưa dâu như hội
Pháo vang trời riêng mắt nhỏ buồn tênh…
Anh không chết anh về đây với nhỏ
Với sông quê với lời hẹn đầu đời
Với màu áo một thời anh có nhỏ 
Và hoa bay không tàn trong sắc tím yêu thương…!
PK…
ẢnhẢnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả