Tháng Năm bạn ghé lều thơ …

Tháng năm mừng bạn ghé sang
Góp vui lều nhạc tiếng đàn giọng ca
Đường xa nào phải tình xa

Nên chi rồi cũng hợp hòa nơi đây

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Rượu thơ chưa uống đã say môi hồng

Hòa dung mạch suối cảm thông
Xõa buông mái tóc khơi dòng dấu yêu

Ẩn trong đáy mắt thiên kiều
Lang thang tháng tám mây chiều bâng khuâng
Dáng tiên trong ngọc trắng ngần

Hương lều thơ khẻ bước chân trang đài

Hiên ngoài ánh nguyệt lung lay
Thời gian ngưng đọng phút giây thoát trần

Hớp hòa tấu,
khúc tiêu ngân

Để phương xa bỗng thành gần bên nhau …


Thiên Hùng


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả