PHẠM KHANG
cho gửi về em những lời thân thương nhất
tháng năm trôi em vẫn đẹp bên trời
và câu hát luôn ngời lên sắc đỏ
như duyên đời xin mãi thắm cho nhau...!
PK...
Ảnh động
ẢnhẢnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả