KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Bóng kẻ ở chờ người đi
Bóng thuyền không bến cây si tình nghèo
Bóng thương ai nhớ chống chèo
Bóng trăng đùa gió bọt bèo khổ qua
Bóng trời trong bể quê nhà
Bóng sao tay trắng gót ca dao hồng
Bóng mây dời núi lấp sông
Bóng sương khói tuyết nóng lòng đón đưa
Bóng hờn nắng hạn trông mưa
Bóng xuôi ngược khói mút mùa chim di
Bóng kẻ ở chờ người đi...

MD.08/28/12
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả