VÒNG TAY KỶ NIỆM

Hoàng hôn hoa nắng xuân nôn nao
Vòng tay kỷ niệm thơ ngây trao
Chữ nghĩa ân tình mình chung bóng
Sương sa nước mắt sao ngọt ngào...

MD.08/15/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả