MƯA XUÂN HƯƠNG QUEN

Nếu mai mối muộn đò ngang trễ
Mít ướt biết sao dỗ hoa chanh
Bể hẹn non thề kề môi kể
Chuyện lòng chưa tỏ tình yêu mê

Nếu lỡ quá nhanh rớt vực sầu
Vần thương chữ nhớ sợ nông sâu
Cá ăn thời giựt người ta nói
Lâu hết mồi rồi rã thuyền câu

Nếu anh khờ dại canh rau đắng
Mưa dầm gió bấc nắng lửa than
Mà thơ ngây mộng lòng chưa hẳn
Em nhỏ lệ nào đá không tan

Nếu lỡ xoay lưng dỗi hờn ghen
Thì vội dỗ dành tiên bồng khen
Hứng hoa nâng trứng chim khôn lớn
Giao thừa mưa hồng xuân mới quen...

MD.07/31/17
Luân Tâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả