PHẠM KHANG...
bên em trời đất quỳ xuống cả
tinh tú kết hồn cho cõi yêu
anh mơ tình dậy ôm em mãi
đây mắt đây môi rộn rả lòng...!
PK...
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả