TUYẾT BAY VÀO MỘNG

Chập chờn hoa tuyết bay vào mộng
Hương áo học trò xưa trắng trong
Lòng giấy xuân hồng đồng tâm động
Mai đào môi tết tóc tiên bồng

Trước thương thẹn thùng nhõng nhẽo sau
Hẹn hò giông bão vẫn chờ nhau
Không gặp mất hồn tim non héo
Xác xơ bóng gió cuốn kiếp nào

Vần yêu nắn nót chung tên thật
Thơm nụ xuân hồng trần ai say
Hoa gieo cầu hồn thơ ngây ngất
Bướm vòng eo nhỏ áo mây bay

Bến gió thuyền trăng đếm sao rơi
Đất hứa giao bôi mưa môi trời
Sóng mắt bồ câu tình sam biển
Nghìn kiếp khéo tu đâu cần lời ...

MD.12/15/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả