THIÊN PHONG LÀ THÁNH THỂ

----------------------

Chức sắc vì Tôi đã trật rồi

Danh Quyền hai cái cứ đi đôi

Danh là mộng ảo như mây gió

Quyền tức tạm thời tợ nước trôi

 

Đứng nghĩa Thiên phong là Thánh thể

Gìn tâm nghiệp đạo quyết tô bồi

Bao nhiêu công quả Thầy ban thưởng

Trách nhiệm tròn xong xứng vị ngôi

HĐ – 30-12-2017

----------------

ĐẠO SỰ CHƯA THÔNG

--------------------------

Chức sắc Thiên phong đa cấp bực

Phần đông văn hóa chẳng bao nhiêu

Lấy công đổi phẩm xưa nay vậy

Đạo sự chưa thông thiếu sót nhiều

 

Nhơn sanh đại hội phải hằng năm

Từ trước tới nay có phải nhằm?

Không đúng như lời Khai Pháp viết

Công trình thua thiệt phải đành câm

 

Câm miệng nào ai dám giải bày

Cho rằng Hội Thánh lại làm sai

Cầu thăng chỉ thiếu năm ba tháng

Chờ đợi lần sau thật quá dài (1)

HĐ – 30-12-2017

(1)– Thăng phẩm thiếu năm ba tháng, phải chờ Đai Hội Nhơn sanh 5  năm sau, thành ra gần 10 năm mới thăng một phẩm. Nếu Hội Thánh tổ chức Hội Nhơn sanh hằng năm như Ngài Khai Pháp viết, thì vị thiếu công nghiệp này được thăng phẩm năm sau.

-----------------

CHỨC SẮC THIÊNG LIÊNG ĐỘ

------------------------

Đọc thơ phải thấy được hồn thơ (thơ cố tình)

Ý nghĩ văn chương cũng mịt mờ

Chức sắc là người tâm trí sáng

Thiên phong đâu phải hạng lơ mơ

 

Đã là Thánh thể thiêng liêng độ

Giáo hóa nhơn sanh mới phục tùng

Nếu chẳng Đạo Trời không phát triển

Điều cần Chức sắc giữ tâm trung

HĐ – 29-12-2017

--------------------------

CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI

------------------------------

Chức sắc Cửu Trùng Đài giáo hóa

Thế nên mỗi phẩm giáo hay sư

Ai hành đúng nghĩa cao ngôi vị

Ngược lại thiêng liêng điểm bị trừ

 

Trừ hết đáng buồn một kiếp tu

Nhơn sanh nuôi sống vợ con bù

Xét thua Đạo hữu tròn danh phận

Công quả mỗi ngày, chút chút thu

HĐ – 29-12-2017

--------------------

THƯƠNG YÊU

---------------

Thương Yêu hai chữ thích ngồi chung

Khi đã tách ra nghĩa chẳng cùng

Thương của Chí Tôn trùm vạn vật

Yêu dành trai gái . Đạo không dùng

 

Thương Yêu Đại Đạo nay thành luật

Hòa ước còn ghi chẳng phải thường

Tà quái biện phân sai ý nghĩa

Chánh tà hai mặt … một con đường

HĐ- 30-12-2017

------------------

VỊ TRÍ CHỨC SẮC

--------------

Kiếp sống con người ngắn ngủi thôi

Thời gian xử lý đúng ai ôi

Tứ thời cúng bái nêu gương tốt

Trách nhiệm chăm lo vị trí ngồi

 

Biết bao Chức sắc bê tha phận

Ỷ thế chỉ tay thuộc cấp làm

Đạo sự ai hành người đó hưởng

Đương quyền biếng nhác khác chi hàm !

HĐ- 29-12-2017

--------------------

BẰNG HỮU VÔ TÌNH

--------------------

Trách ai bằng hữu quá vô tình

Biết đạo không màn lẽ nhục vinh

Lúc thich thiết tha nhiều chén tạc

Khi hờn bêu xấu đủ bôi hình

 

Mang phẩm còn vương phàm tục tánh

Hơn gì lũ chợ bến xe đời

Lánh xa cái chuyện cà phê quán

Sám hối nhanh lên cũng kịp thời

HĐ – 28-12-2017

------------------------

CHỨC SẮC LÀ TỶ HUYNH

---------------------------

Chức sắc vào hàng tỷ với huynh

Tuổi cao Đạo hữu vẫn thưa trình

Mang danh Thánh thể nêu gương tốt

Sống được đời tôn chết hiển vinh

 

Nghiệp Đạo Chí Tôn được thịnh hành

Nhờ ơn Chức sắc giữ thanh danh

Chết đời sống đạo luôn tròn vẹn

Thánh thể bao đời vẫn chị anh …

HĐ – 28-12-2017

------------------

CHỨC SẮC THIÊN PHONG

-------------------

Chức sắc Thiên phong nhớ giữ gìn

Hành tàng tư tưởng thảy đều xinh

Không nên kết nghĩa trò huynh muội

Nam nữ lân la quỉ giục tình

 

Tinh thương Thầy dạy cả quần sanh

Khi lệch riêng tư chẳng thực hành

Ma quỉ thừa cơ liền cám dỗ

Hại đời Chức sắc mất quyền danh

HĐ – 28-12-2017

------------------

NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI

----------------------

Ngậm máu phun ai bẫn miệng mình

Người tu sợ nghiệp mới làm thinh

Dục ai ố nộ dìm cho chết

Ái lạc  hỉ nuôi hết sức tình

 

Lắm kẻ lên phây hình ảnh xấu

Để bêu cái tệ bạn bè mình

Là người có chức phàm phu vướng

Cứ sống theo ma hết nghĩa tình

HĐ – 27-12-2017

-------------------------

QUÂN TỬ TÁNH NHƯ NƯỚC

--------------------------

Quân tử tánh tình như nước sông

Rất mềm bầu ống chuyển như không

Mặt hồ rất đẹp khi trời lặng

Sóng biển kinh hoàng lúc gió dông

 

Thánh đức bao dung luôn hỉ lạc

Phàm phu đê tiện mãi đau sầu

Nếu ai khi dễ dùng cây đập

Nước chẳng dung tha nhảy khỏi đầu  

HĐ – 27-12-2017

-------------------

CHƠI PHÂY BÚT

--------------------

Người chơi phây bút đúng thiên thần

Tiên Thánh bây giờ đã hóa thân

Còn đám phàm phu là quỉ chúa

Tà gian nguy hại chẳng nên gần

 

Gần với quỉ ma chằng ích gì

Thiên phong phải giữ một đường đi

Đó là Tòa Thánh Tây Ninh gốc

Pháp Chánh Truyền tuân để thực thi

HĐ – 27-12-2017

 

 

 

THƯỢNG ĐẾ CHA MÌNH

------------------------------

Không thích làm thơ nhưng cũng viết

Cho toàn nhơn loại khắp năm châu

Nơi nơi tất cả muôn nhà biết

Thất ức niên lưu vẫn đẹp màu

 

Chung tâm hiệp trí Tam Kỳ phụng

Tô điểm vinh quang rạng rỡ tình

Bốn biển năm châu đồng kính bái

Nhận nhìn Thượng Đế Đấng Cha minh

HĐ- 25-12-2017

-------------------

CHỨC SẮC LÀ CÁN BỘ

---------------------

Chức sắc chính là người Cán bộ

Cha Trời phong tuyển để tuyên truyền

Truyền hay sẽ được cao ngôi vị

Truyền lệch bị đày đến vạn niên

 

Biết sợ quyết tâm lo cải sửa

Cho tròn đức hạnh của Thiên phong

Tứ thời chuông mỏ phàm phu chết

Ánh đạo bùng lên rực rỡ hồng

HĐ- 25-12-2017

------------------

TIÊN PHÀM KHÓ SÁNH

--------------------------

Con nhớ lời Ba thật tuyệt vời

Bạn trai quyền chức nhắn tin mời

Bao nhiêu đều nhận câu từ chối

Phàm Thánh từ xưa chẳng thuận lời

 

Lời phàm khó sánh đặng lời Tiên (cố ý chữ lời)

Thiên Động Trời phân ở khác miền

Giáo lý không hòa thanh với trược

Nước dầu chung lọ cũng chia riêng

HĐ – 25-12-2017

-------------------

Ý NGHĨA MÙA ĐÔNG

-----------------

Đông về cây chết đứng trơ cành

Tiết lạnh tiêu tàn cả lá xanh

Nhựa sống còn tươi trời chuẩn bị

Mùa Xuân xinh đẹp tiếp lưu hành

 

Thiên phong bị khảo cây trơ trọi

Ý chí dâng cao nhiệt huyết đầy

Danh dự Thiên phong ghi khắc cốt

Bao nhiêu nghị lực tựu về đây

 

Về đây góp sức thắng yêu ma

Cơn khảo lẹ làng nhẹ lướt qua

Luôn nhớ Cửu Huyền là Chức sắc

Trên cao gìn giữ cháu con nhà

HĐ-24-12-2017 – 3:05 am

-----------------

VAY TRẢ NHÃN TIỀN

-----------------

Đời tệ nên Trời mới giáng lâm

Dạy khuyên sanh chúng những sai lầm

Lê dân sung sướng đồng an lạc

Khi chết siêu thăng chẳng đọa trầm

 

Nay đúng Kỳ Ba Đạo giáo truyền

Người tu chân thật sẽ thành Tiên

Những ai giả dối nhiều đau khổ

Lành dử tra vay tại nhãn tiên

HĐ – 23-12-2017

--------------------

LÀM THƠ PHỤNG SỰ

-----------------

Làm thơ phụng sự đạo Kỳ Ba

Thánh ý  chuyển sang ý đậm đà

Kinh điển vô cùng cao cả đó

Không bằng thuận hướng bước theo Cha

 

Theo Cha Cha trước đến ta sau (Cha cố ý)

Chung hưởng ân thiên rực rỡ màu

Trong đó ẩn tàng Tiên Phật đủ

Bao gồm tất cả chín tầng cao.

HĐ – 23-12-2017

----------------

TAM KỲ PHỔ ĐỘ

----------------------

Tam Kỳ Phổ Độ được hoằng khai

Chức sắc nữ nam hiệp trí tài

Kêu gọi chúng sanh về bến giác

 Một đời phụng sự giữ trường chay

 

Trường chay thua thiệt cái ăn rồi

Đến việc vợ chồng cũng bỏ trôi

Tâm chỉ chăm lo tròn trách nhiệm

Trí tìm sáng tạo Đạo vun bồi

HĐ- 22-12-2017

------------------

TRANH LUẬN LÀM GÌ

-----------------------

Tranh luận làm gì đúng với sai

Rồi sinh hờn giận ghét nhau hoài

Hiến thân dám ký là cao cả

Cắt ái ly gia đáng phục tài

 

Thị phi Thầy cấm nên từ bỏ

Phụng sự nhơn sanh nhớ hết lòng

Nếu cả đều chê vai Chức sắc

Cơ đồ Đạo nghiệp có thành không ?

HĐ- 22-12-2017

-------------------

THỨC GIẤC

------------

Nửa đêm thức giấc lúc hai giờ

Trăn trở một mình nhớ đến thơ

Giấy bút đều không dùng trí nhớ

Trắc binh nối ráp giữ vần ơ

Xa nhà thấu hiểu người hành đạo

Hứa hẹn cảm thông kẻ đợi chờ

Thuở nhỏ đồng nhi già Giáo Hữu

Công lao tột phẩm đáng tôn thờ

HĐ- 22-12-2017

--------------------

HÀNH TRANG NẶNG GÁNH

-----------------------

Đã lạnh còn mưa mới tái lòng

Nhưng tình nồng ấm kể như không

Thương yêu tan biến bao sầu khổ

Giải cả buồn đau cứ chất chồng

 

Giáng sinh trời lạnh nhớ người xa

Trong các thân tình có cả Ba

Chỉ dạy đạo mầu và xử thế

Hành trang nặng gánh thắng ma tà

HĐ – 21-12-2017


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả