Hàn Ngọc Tuyết Băng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CẠN BUỒN

Lạnh lẽo mùa đông tuyết trắng buồn
Hồn ai lắng động khúc ca buồn
Mình ta dạo bước khơi niềm nhớ
Lắm bạn đùa vui thả mộng buồn
Thưở ấy đan tay nhìn cảnh đẹp
Bây giờ ngoảnh mặt dấu cơn buồn
Thầm thương nghĩa nhạt người biền biệt
Cạn hết men say chút rượu buồn

HanNgocTuyetBang.Dec.25.2017

Image may contain: indoor

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả