MƠ ĐỂ SỐNG

(Song lục bát)

Con tim dường như vô vọng
Đợi chi? Mong ngóng nữa gì
Tình yêu bỏ lửng xuân thì hoài hương…

Sầu một bóng – buồn hong sương

Đây cõi vô thường qua lại

Nhạt phong trần -  quanh quẩn mãi… người đông…

Ai có về không?... hướng đó
Nương theo cơn gió nhanh về
Cây đa, giếng nước… hương quê ngọt ngào…

Nghĩ mà thèm – bao lần ước

Muốn một lần được lại thăm

Vườn xanh hoa trái trĩu cành chốn xưa…

Vui cười giọt mưa – hạt nắng
Hầu đời trống vắng tháng năm
Đắng cay đọng lại chỗ nằm âu lo…

Đêm trường, mở to tròng mắt
Dựa tường lay lắt qua canh
Đường trần tạc gốc cây xanh vật đời…

10/01/2018

Nguyên Hữu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả