PHẠM KHANG
TẠ ƠN ĐỜI CHO ANH NHỮNG CƠN MÊ...
Ảnh động
anh phiêu lãng dọc con đường số phận
đàn căng dây nhiều nốt thật không ngờ
đâu dấu môi son đâu tình bất chợt
em có thành hoa mọc của lòng anh...
anh phiêu lãng trên hồn trôi cánh sóng
những tình xinh thiêm thiếp giấc mơ mềm
thương một kiếp vẫn chưa là thấy đủ
tạ ơn đời cho anh những cơn mê...!
PK...
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả