Mời Xuân

Mời xuân Mậu Tuất sớm về cho
Rượu chén bên hiên món thịt bò
Trước ngõ yêu kiều cô nhỏ dáng
Đường sau béo ục gã thân to
Hương lơ đó phố tà cong cúc
Sắc lửng nhà đây áo thẳng cò
Pháo tết âm đùng vang rót chén
Mời xuân Mậu Tuất hãy vào cho

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả