BÓNG NGƯỜI DƯNG ƠI

Buồn đông nhớ cánh phượng hè
Môi hồng thơm mộng sao ve ve sầu
Học yêu chữ nghĩa cắn câu
Học thi hương lửa biết đâu hương thề

Bãi trường chưa đã tái tê
Hai đầu gác trọ hồn quê riêng mình
Mắt bồ câu nhỏ sóng tình
Chung trường chung lớp cho nhìn say mê

Trăng non thu gió xuân về
Thơ ngây ngất điệu má kề chiêm bao
Một ngày không gặp thương đau
Một mai không gặp làm sao sống còn

Giấy hồng mực tím không mòn
Bắc cầu yêu dấu vòng son môi cười
Vòng tay hò hẹn hoa tươi
Vòng chân tình nghĩa bóng người dưng ơi...

MD.01/09/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả