Thôi rồi! Tím bỏ Facebook đi rồi...tết nay sẽ thiếu một người vào đăng hình cho nhị ca thơ Tím ơi???


Thôi Rồi! Tím Bỏ Xuân Đi

Thôi rồi! Tím bỏ xuân rồi
Tết này Facebook thiếu mồi rượu ngon

Thiếu mai đào chớm nụ non
Thiếu lan cúc giữa lối mòn hoa khai
Chẳng thảm cỏ...áo tím dài
Chẳng tiêu, nón lá! Chẳng hài thêu đôi

Thôi rồi! Thơ vắng rượu mồi
Tết nay vần chữ thơ ngồi rưng rưng


Vắng Tím! Tết này nhị ca buồn chết vì thiếu hình mồi ngon rượu bình, không thơ được nữa rồi Tím ơi là Tím; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả