Nhị tôi có duyên gặp Thầy đôi lần bên Việt Nam trong tháng ngày còn đi học và một lần trên đất Mỹ khi lái xe qua Las Vegas hộ cho Cô Bạn Tôi cách đây vài năm, lần đi này nhị tôi có dịp ngồi hầu chuyện với Thầy trong hai ngày đêm lưu trú trong nhà Thầy Cô. Hôm nay nghe tin Thầy mất mà lòng ngậm ngùi, mới biết duyên mình mỏng lắm! Nên từ nay không còn dịp nào nữa trong đời để chuyện trò cùng Thầy, buồn thay. Nhị tôi xin chia buồn cùng Cô, Lam Giang và toàn thể Tang Gia; kính nguyện hương hồn Thầy sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.


Lời Thầy Năm Trước Bên Tai

Những lời Thầy năm trước
Còn văng vẳng bên tai
Hung tin! Hôm nay được
Thầy bỏ chốn trần ai

Cầu hồn nhan Thánh Chúa
Hưởng hồng ân muôn đời
Toà cao thân áo lụa
Trắng kề cận Con Trời

Lời Thầy Tôi năm trước
Còn văng vẳng đâu đây...
Nguyện Người thanh thản bước
Về cõi nắng hoa mây


Kính Điếu,

NhịĐịa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả